Högbo Bruks digitala guide

Frivillig Spåravgift

Tack för att du hjälper oss att hålla skidspåren i bästa möjliga skick! Du kan betala din frivilliga spåravgift via:

  • Swish: 1232697928
  • Postgiro: 2 23 84-2
  • Bankgiro: 788-7102
  • Spårkortskassan, Sportcentralen