Högbo Bruks digitala guide

Motionsspår

Tel: 026-24 21 80, 070-544 54 19
E-post: info@sportcentralenhogbo.se

Inom fritidsområdet finns många fina motionsspår, med behagligt underlag av varierande längd och terräng.

2,5 - 4 - 5 samt 7,5 km slingorna är elbelysta till kl 23.00.

10- och 15-km slingan är dagspår.

SpårkartaPDF (pdf, 1.9 MB)

Möjlighet till omklädningsrum, dusch och bastu finns vid OK Hammarens kiosk. Läs mer här!

Promenad runt Dammsjön

Runt Dammsjön finns en naturskön promenadslinga, delvis asfalterad och delvis grusad. Slingan är är 3,7 km lång och elbelyst till kl. 23.00.
 
OK Hammaren anordnar Promenadbingo längs slingan och bingobrickor finns att köpa vid OK Hammarens Bastu & Kiosk till ett pris av 20 kr.

Obs!

Elljusspåren är släckta på vissa delar av 2, 4, 5 och 7,5 km spåren.

Ca 1,5 km är släckt på grund av spårarbeten (breddning av spår inför vintern) och byte av belysning. Breddningen görs för att kunna förlänga Pay&Ski-spåret från 2,1 km till ca 4,2 km på ett effektivt sätt med utkörning av snö.

Dessa arbeten kommer att pågå under några veckor.

Pay&Ski-spåret 2,1 km kommer inte att påverkas och de delar längst bort på 5 och 7,5 km spåret påverkas inte.