Högbo Bruks digitala guide

Hund och Pulka

Barnpulka

Tillåtet alla dagar i hela spårsystemet förutsatt att man håller sig i skatedelen eller har en pulka med skidor som passar i spårprofilen.

Hund & Hunddragen pulka

Tillåtet måndagar och onsdagar i natursnöspåren som är på 6, 8 & 12 km, dock efter kl. 20.00 är det tillåtet att åka i alla spår. Endast tillåtet när natursnöspåren är öppna, ej när endast Pay&Ski-spåret är öppet. Observera att förlängt konstsnöspår är också Pay & Ski-spår. Hundarna får aldrig springa i de klassiska spåren. Det är obligatoriskt att plocka upp avföring efter sin hund i spåren.

Hundspann med kälke

Ej tillåtet.