Högbo Bruks digitala guide

Högbo Bruk

Högbo Bruk är Sandvikens största rekreationsområde med parker och friluftsliv, lekplats och smådjurspark, caféer och restauranger, hotell, butiker och evenemang.

På det natursköna området finns sport- och motionsanläggningar, konsthantverkare med ateljéer, brukets egna ekologiska odlingar och lantdjur och den egna småskaliga, hållbara matproduktionen. I den generösa herrgårdsmiljön från 1800- och 1900-talen trivs både människor och djur, stora som små.

Högbo Bruk är en unik kombination av natur, aktiviteter och kulturhistoria. Här i Sandvikens vagga finns historien närvarande och här finns vår öppnaste och mest välkomnande mötesplats.