Högbo Bruks digitala guide

Äppelgenbanken

På Högbo Bruk finns en nyplanterad äppelträdgård framför Gamla Herrgården. Äppelträdgården fungerar även som genbank för gamla Gästrikesorter. Än så länge är äppelträden långt ifrån fruktbärande, men i framtiden kommer Herrgården att ramas in av dessa vackra träd återigen. Ja, för det stod faktiskt äppelträd här förr i tiden, precis på samma ställe!

Under andra halvan av 1800-talet var intresset för fruktodling på topp i Sverige. Nya äppelsorter togs fram bland annat av herrgårdsägare, ivriga att överträffa varandra. Det var högsta status att ha en egen äppelsort, som man dessutom ofta namngav efter herrgårdens namn, t.ex. Bergvik, Sävstaholm och Åkerö.

Totalt 50 äppelträd planteras framför Gamla Herrgården varav 16 träd är av sorten Malmbergs Gylling (Gästriklands landskapsäpple) och kommer att bilda en vacker allé. Alléträden är ympade på starkväxande grundstammar. På sidorna om detta planteras 34 träd med gamla gästrikesorter. Dessa är ympade på A2-grundstam, vilka inte är fullt så starkväxande. Alléträden blir då avsiktligt större för att rama in huvudingången. 

Ympning
Men om man smakar ett riktigt gott äpple hos till exempel grannen, hur gör man då för att få ett likadant träd? Tar du kärnorna och planterar dessa hemma i trädgården? Visst kan du göra det, men frukten kommer kanske inte smaka likadant... Följ med Sylve Rolandsson som visar oss hur man ympar äppelträd och får ett precis lika gott äpple som grannen! Klicka här för att komma vidare.

'Grimsta' från Ovansjö prästgård vid Kungsgården är en av de äppelsorter som kommer att finnas med i genbanken för gästrikeäpplen vid Högbo Bruk.

Staty och kopia av landskapsäpplet, skapad av SméJohan.