Högbo Bruks digitala guide

Ympning med Sylve Rolandsson

Ympa är ett sätt att klona eller kopiera äppelträd. Pomologen Sylve Rolandsson, letar upp och räddar gamla Gästrikesorter, som han sedan ympar upp och planterar i Högbo Bruks genbank för Gästrikeäpplen. Sorten som Sylve ympar idag har starka kopplingar till Högbo och de som bodde i Gamla Herrgården.

Redskap som behövs till ympningen. Det "lilla äppelträdet" med rötter kallas grundstam och den mindre kvisten bredvid kallas ädelved eller ympkvist. Ympkvisten ska komma från ett träd av önskad äppelsort. Ymptekniken som Sylve föredrar kallas "skarvymp med kyrkfönster", viket ger en tät skarv och bäst sammanläkning. Dock krävs grundstammar med diameter 6-8 mm.

1. Välj ut en grundstam med en diameter som matchar ympkvisten. Grundstammen ska ligga före ympkvisten i uppvaknande, men utslagna blad är ej nödvändigt.

2. Kapa grundstammen cirka 4-5 cm ovanför en utvald knopp.

3. Placera knivbladet på motsatt sida av den utvalda knoppen.

4. Snedskär mot toppen av grundstammen.

Kambiumskikt på ympkvist.

5. Snittets yttersta ände (fläbben) utgörs endast av kambium och bark. Vid kommande hopläggning av två snittytor skulle två kambiumskikt oönskat hamna på varandra. Kapa därför bort fläbben.

6. Välj ut en ympkvist samt en lämplig knopp 4-5 cm från kvistens nederdel. Ympkvisten skall vara en fjolårskvist, tagen från träd med önskad äppelsort, i februari-mars.

7. Gör samma procedur som på grundstammen, men snedskär istället MOT växtriktningen och mot kvistens nederdel från den utvalda knoppen. Avsluta med att kapa bort fläbben.

8. Snitten ska vara lika långa och helst lika breda.

9. Placera snitten dikt mot varandra, så tätt och jämnt som möjligt.

De så kallade ”kyrkfönstren” som uppstår, tack vare de bortkapade spetsarna, gör att två kambiumskikt (trädets tillväxtszon) inte hamnar på varandra och förhindrar därmed dubbel tillväxt på platserna. Utan ”kyrkfönster” skulle knölar uppstå på stammen i snittets ändar. Kambiumskiktet motsvarar människans blodsystem och transporterar näring samt vätska. Veden motsvarar människans skelett och håller växten upprätt. Barken motsvarar människans hud och skyddar mot uttorkning samt infektioner.

10. Sätt ihop delarna med elastisk plastfilm, tejp eller liknande.

11. Kapa ympkvisten ovanför knopp nummer två.

12. Täta änden med ympvax, sårbalsam eller liknande. Märk det blivande äppelträdet med en namnlapp.

Det sista bladet eller knoppen på grundstammen drar näring och vätska fram till skarven, medan den första knoppen på ympkvisten hjälper till att dra vätskan vidare förbi skarven.

Grattis! Du har nu ett färdigympat äppelträd av önskad sort som är redo att planteras.