Högbo Bruks digitala guide

Naturskidspår

Njut av skidåkning i våra naturspår

Naturskidspåren är öppna och grindarna till Pay&Ski-spåret lika så! Att alla ska få njuta av det härliga vinterlandet på ett par skidor i naturen är en självklarhet för oss. Vi kommer även behålla det konstgjorda Pay&Ski-spåret, men utan avgift vid natursnö.

Det är mycket arbete med skidspåren, oavsett om det är natursnö eller ej, varför vi gärna ser att du erlägger en frivillig spåravgift. Spåravgiften hjälper oss att hålla naturskidspåren i bästa möjliga skick och kan betalas i skidkuren eller via:

Swish: 1232697928

Postgiro: 2 23 84-2
Bankgiro: 788-7102

Observera att Pay&Ski-spåret är avgiftsbelagt när väderlek gör att naturskidspåren inte kan underhållas/prepareras. Läs mer om spåravgifterna.

Tillsammans är naturskidspåren och det konstfrusna spåret ca 50 km. Du kan se daglig status och prognos under spårstatus.

Hjärtligt välkommen!

Högbos nyhet