Högbo Bruks digitala guide

 Karta

Midsommarplatsen och fotbollsplanen är markerad med grön markör på kartan.