Högbo Bruks digitala guide

Eldningsförbud

Just nu råder eldningsförbud på Högbo Bruk

På grund av den höga brandrisken inför vi eldningsförbud på området Högbo Bruk tills vidare. Detta gäller all form av eldning, även grillning vid de olika grillplatserna på området eller vid medhavda grillar.

Högbos nyhet