Högbo Bruks digitala guide

Valborg i Högbo

Firandet ställs in på grund av coronaviruset

Högbo Bruk ställer in årets valborgsfirande på grund av coronaviruset covid-19.

Regeringen beslutade den 11 mars om en ny tillfällig lag som är avsedd att minska spridning­en av covid-19. Lagen tillåter inga allmänna sammankomster eller evenemang med mer än 500 personer. Därför kommer inga evenemang att arrangeras av Högbo Bruk fram till att lagen upphävs och Folkhälsomyndigheten bedömer att smittan är under kontroll.

Att ställa in ett traditionellt evenemang är inte ett lätt beslut att fatta, men våra besökares och medarbetares hälsa är vår högsta prioritet och därför är detta ändå det enda alternativet just nu.

Av alla evenemang på Högbo Bruk är det i dag endast valborgsfirandet som är inställt. Vi bedömer läget inför varje kommande evenemang och tar beslut löpande.

För information om enskilda evenemang, se www.hogbobruk.se/evenemang

Högbos nyhet