Högbo Bruks digitala guide

Framtagandet av den digitala guiden/webbappen har skett i samverkan mellan Destination Högbo Bruk,
Riksantikvarieämbetet, Bergslagssatsningen Kultur och Turism och Sandvikens kommun.