Högbo Bruks digitala guide

Eldning på Högbo Bruk

Just nu är det tillåtet att elda och grilla

Inget eldningsförbud råder just nu på området Högbo Bruk. Det är dock ej tillåtet att grilla vid egen medhavd grill i Sigrids Hage.