Högbo Bruks digitala guide

Framtagandet av filmen har skett i samverkan
mellan Destination Högbo Bruk,
Riksantikvarieämbetet, Bergslagssatsningen Kultur och Turism och Sandvikens kommun.

Filmfotograf: Michael Tebinka
Redigering: Ida Long
Musik: Ida Long, Petter Diamant, Rasmus Diamant.
Projektansvarig: Sofia Schyllner