Högbo Bruks digitala guide

Familjerna på Högbo Bruk — Ägarna

1659 begärde Olov Larsson tillstånd att få anlägga ett järnbruk i Högbo Ström. Samtidigt anläggs en masugn vid Edsken i Hofors, som tillhörde Högbo Bruk och gjorde så i över 200 år. Från Edsken hämtades allt tackjärn.

1684 blir Daniel Tilas ny ägare till anläggningen.

1693 Bruksinspektör Isak Dahl blir ny ägare till Högbo Bruk

1697 Efter Daniel Tilas bortgång 1697. Catharina Bröms från Wij i Ockelbo tar över och blir ny ägare till Högbo Bruk, efter Isak Dahl. "Nådiga frun från Wij".

1699 Syster Elisabeth Bröms står nu som ägare till Högbo Bruk med det var Catharina som var den bestämmande.

1709 Catharina tar över äganderätten av Högbo Bruk från syster Elisabeth. Nu fanns det två hamrar, masugn och tre delar av i Högbo Gruva med hemman, skog och mark.

1725 Hans Olofsson Ström tar över driften av bruket. Ström var även vid tiden delägare i Högbo Bruk.

1727 Catharina Bröms dotter, Catharina Cederström, gifter sig med Hans Hierta.

1732 Hovrättsrådet Martin Martens förvärvar Hans Olofssons Ströms andelar. Måhända övertog han av andelar som disponerades av Elisabeth Ström.

1735 Catharina Bröms går ur tiden.

1736 Martin Martens går ur tiden och Högbo Bruk tillfaller Martens syster Sara Sandberg.

1736 Hans Hierta, gift med Catharina Bröms dotter Catharina Cederström, förvärvar Högbo Bruk av Sara Sandberg.

1754 Hans Hierta går ur tiden och änkan Catharina Cederström är nu ägare till bruket.

1791 Catharina Cederström går ur tiden.

1795 blir familljen Nordenadler huvudägare till Högbo Bruk. Theodor Nordenadler som gemensamt med arvingarna skötte bruket efter Catharina Cederströms bortgång.

1833 Theodor Nordenadler går ur tiden och sonen Johan Theodor tar över.

1855 Högbo Bruk säljs till Bruksinspektorn på Högbo, August Lundeberg, Bergsrådet F. A. Berndes på Söderfors och företrädare för den ansedda Gävlefirman Daniel Elfstrand & Co. Samarbetet grusades kort därefter och det var Elfstrand & Co som tog över som ensam ägare.

1857 Firma Daniel Elfstrand & Co går i konkurs. Genom överlåtelser och transaktioner lyckades dock fru Charlotte Elfstrand, Per Elfstrand och grosshandlaren Göran Fredrik Göransson rädda Högbo Bruk och Edske Masugn.

1860 Göranssons flyttar hit för sommaren

1861 Göransson köpte 1/3 av Högbo

1913 På hösten köptes Högbo av Tord Magnuson, som gjorde det till "Högbo Bruks Aktiebolag"

1920 Tord Magnuson flyttar till Högbo från Sandviken