Högbo Bruks digitala guide

Byggnaderna och utvecklingen på Högbo Bruk

 
1544 omfattade Högbo by 12 skattehemman.

1580 nämns att Ovansjö socken har flera hammarverk och hyttor. Förmodligen kan de redan då ha funnits ett hammarverk i Högbo by.

1634 omskrivs att Högbo har en hammare samt ålfiske med damm.

1659 begärde Olov Larsson tillstånd att få anlägga ett järnbruk i Högbo Ström. Samtidigt anläggs en masugn vid Edsken i Hofors, som tillhörde Högbo Bruk och gjorde så i över 200 år. Från Edsken hämtades allt tackjärn.

1660 uppförs en hammarsmedja i Högbo. Olov Larsson och Jacob Höök var nu kompanjoner och ägare av anläggningen.

1666 erhöll Olov Larsson privilegium att uppföra ytterligare en hammare. Den hammare som idag benämns den nedre hammaren.

1684 Högbo Gruva öppnas upp. Någon masugn uppfördes aldrig utan malmen smältes till tackjärn på annat håll.

1701 Den nedre hammaren flyttas och byggs om helt.

1711 Stångjärnsmärket utarbetas. "Drufwa med 2:ne qwistar på däss stjälk som en crantz utan omkring". Detsamma märke som idag står som Logotyp för Högbo Bruk. Märket föreställer en druvklase, som hör samman med Catharinas giftermål med biskop Carl Carlsson i Västerås, och den heliga kalken.

1713 Driften vid Högbo Gruva återupptas. Två tredjedelar av malmen gick till Catharina Bröms masugnar i Ockelbo.

1726 Den övre hammaren byggs om.

1737 Uppförande av herrgårdsanläggningen i Högbo påbörjas. Byggmästare Erik Ågren från Gävle ledde arbetet.

1738 Herrgårdsbyggnaden är nu så pass klar, att Hans Hierta med fru kan flytta från Wij i Ockelbo till Högbo Bruk, som därmed blir den första ägarfamiljen som bosätter sig på Högbo Bruk.

1739 Nu är herrgårdsanläggningen helt färdigställd. Kammartaken dekorerades av Målar Mäster Johan Nordman. Under Hans Hiertas tid på Högbo Bruk intensifierades driften och smidesrätten. Högbo Gruva levererade tackjärnen.

1755 Brytning vid gruvan upphör för gott.

1762 En ny byggnad uppförs "det Plaanska huset", som beboddes av Christina Margaretas dotter Charlotta Christina som 1759 gift sig med revisionssekreteraren Daniel Plaan.

1780 Nedre hammaren byggs om från grunden.

1796 Nu byggs gamla herrgården om.

1803 Nu påbörjas arbetet med en mindre engelsk park i anslutning till herrgården och ett lusthus.