Högbo Bruks digitala guide

Konst & Sevärdheter

Nordisk stenskulptur
I parken runt Gamla och Nya Herrgården står en unik samling stenskulpturer från utställningen Nordisk stenskulptur 1990. Här kan du beundra åtta verk av internationellt kända stenskulptörer.

Helig Jord
Den interaktiva utställningen och festivalen "Sverige - en kärleksdikt" som besökte Högbo Bruk 2017 lämnade spår efter sig i form av Sverigerabatten "Helig Jord" och ett vänskapsträd.

Stenlabyrinten utanför magasinet

Stenlabyrint
Missa inte stenlabyrinten mitt emot informationstavlan vid hotellets nerfart. Rykte och folktro säger att den som går i labyrinten blir gravid, men någon urgammal magi finns inte i det här verket av Annika Erixån från 2008. (Så vitt vi vet.)

Historiska byggnader
Brukets byggnader kommer från flera olika tidsepoker. Flera av dem har sina egna långa historier och är en del av det levande kulturarvet.

Bessemer-konverter

Bessemer-konverter
1858 togs ett sjumilasteg in i framtiden, då Göran Fredrik Göransson som förste man i världen lyckades tillverka stål med Bessemer-processen här på Högbo Bruk. Högbos konverter har använts i produktion på Sandvik men skänktes till Högbo Bruk 1962.

Vagnsmuseet med olika vagnar ur brukets historia.

Vagnsmuseet
Vagnar, slädar och andra åkdon ur brukets historia kan du se i det lilla vagnsmuseet intill Gårdsbutiken.

Konsthantverk
Många av brukets konsthantverkare välkomnar besökare till sina ateljéer. Öppettider hittar du på deras egna sidor.

Flera konstverk och konsthantverk finns runtom Högbo Bruk.

Johan Sandström, även känd som SmeJohan, är upphovsman till äpplet av stål som pryder äppelgenbanken framför Gamla Herrgården.

"Äpple" av Johan Sandström - ett rostigt ståläpple på sockel av slaggsten.