Högbo Bruks digitala guide

Konst och sevärdheter

En blekgul herrgårdsbyggnad sedd rakt framifrån. Den har två våningar, rött tegeltak och en envånings tillbyggnad till vänster. En grusgång leder fram genom äppelträdgården till byggnaden som flankeras av höga lövträd.

Gamla Herrgården
Högbos första herrgård från 1739, påbyggd i olika stilideal och med delvis bevarad interiör. I dag används herrgården för bl.a. konferenser och här finns även ett kontorsmuseum. Passa på att gå en guidad visning vid Högbos olika evenemang.

Nordisk stenskulptur
I parken runt Gamla och Nya Herrgården står en unik samling stenskulpturer från utställningen Nordisk stenskulptur 1990. Här kan du beundra åtta verk av internationellt kända stenskulptörer.
I häftet Skulpturvandring hittar du både karta och information om de olika verken.

Helig Jord
Den interaktiva utställningen och festivalen "Sverige - en kärleksdikt" som besökte Högbo Bruk 2017 lämnade spår efter sig i form av Sverigerabatten "Helig Jord" och ett vänskapsträd. (Helig jord flyttas just nu och kommer att få en ny placering under sommaren 2020.)

"Äpple" av Johan Sandström - ett rostigt ståläpple på sockel av slaggsten.

Äpple
Johan Sandström, även känd som SmeJohan, är upphovsman till äpplet av stål som pryder äppelgenbanken framför Gamla Herrgården.

Stenlabyrinten utanför magasinet

Stenlabyrint
Missa inte stenlabyrinten mitt emot informationstavlan vid hotellets nerfart. Rykte och folktro säger att den som går i labyrinten blir gravid, men någon urgammal magi finns inte i det här verket av Annika Erixån från 2008. (Så vitt vi vet.)

Historiska byggnader
Brukets byggnader kommer från flera olika tidsepoker. Flera av dem har sina egna långa historier och är en del av det levande kulturarvet.

Bessemer-konverter

Bessemer-konverter
1858 togs ett sjumilasteg in i framtiden. Högbo Bruks ägare Göran Fredrik Göransson lyckades, som förste man i världen, tillverka stål med Bessemer-processen vid Edske Masugn. Stålet smiddes ut här på Högbo Bruk. Högbos konverter har använts i produktion på Sandvik men skänktes till Högbo Bruk 1962.

Vagnsmuseet med olika vagnar ur brukets historia.

Vagnsmuseet
Vagnar, slädar och andra åkdon ur brukets historia kan du se i det lilla vagnsmuseet intill Gårdsbutiken.

Konsthantverk
Många av brukets konsthantverkare välkomnar besökare till sina ateljéer. Öppettider hittar du på deras egna sidor.

En hög grönskande björk i en park, nära en vit herrgårdsbyggnad

Ornäsbjörken vid Nya Herrgården
Brukets ornäsbjörk är uppskattningsvis runt 100 år gammal. Det gör den samtida med Nya Herrgården som stod klar 1920.

Flera konstverk och skulpturer finns runtom i parkerna. I häftet Skulpturvandring hittar du en trevlig promenadrutt (med karta såklart!) där du kan upptäcka alla verken och lära dig lite mer om dem. Häftet hittar du i Gårdsbutiken och hos brukets butiker och hantverkare.

Du kan också hitta vandringen i Högbo Bruks digitala guidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.