Högbo Bruks digitala guide

Människorna på Högbo Bruk

I Högbo Bruks AB arbetar 120 personer varav 110 har någon form av arbetshandikapp. I Högbo får människor växa även om de inte har hundraprocentig arbetskapacitet. Här ställs inte frågan vad du inte kan och inte klarar av. Här handlar det om att ta tillvara din talang och att göra det bästa möjliga av den arbetsförmåga du har. Högbo Bruk är ett ställe där vi bryr oss om varandra och ser olikheter som en styrka.

Möt några av medarbetarna i porträttintervjuer där de berättar om sina liv och sina jobb. Från och med vecka 46 släpper vi en intervju i veckan.

Reportage

  • Thorbjörn fick en ny chans på bruket
    Företaget hade gått i konkurs. Själv hade han drabbats av hjärtinfarkt och depression. Ekonomin var slagen i spillror. Innan hyran skulle betalas hade han 3 900 kronor att leva på.