Högbo Bruks digitala guide

Genbanksdjuren i Sigrids Hage

Vi är stolta över att kunna hjälpa till och bevara några av våra utrotningshotade svenska lantraser. Att ha djur i genbank innebär att de har spårbar härstamning och att aveln är kontrollerad. De arter Högbo Bruk har i genbanken är:

  • Gestrikefår
  • Ölandsgås
  • Mellerudskanin
  • Svensk pälskanin
  • Gotlandskanin
  • Linderödssvin

Gestrikefår är vår geografiskt närmaste ras, då de härstammar från Järbo och Åbrotorpen. Vår äldsta tacka, Josra, är född år 2004 och hennes mormor, Frida, är ett av ursprungsdjuren från upptäckten av denna rest av gestrikefåren. Hon är den enda ättlingen i ”Frida-linjen” och således väldigt genetiskt viktig. Idag har vi gamla Josra kvar, hennes dotter, Jill, och barnbarnet Selma.

Ölandsgåsen är rödlistad och starkt utrotningshotat. Vi fick överta ett par från Vallby Friluftsmuseum i november 2016. Förhoppningen är att de ska trivas och få ungar hos oss. I genbanken finns bara ca 100 stycken fåglar och de är den mest hotade arten. De behöver snarast utökas för att Ölandsgåsen ska överleva som art.

Mellerudskaninen är en till antalet liten ras. Det finns ca 250-300 djur i genbanken. Kaninerna listas i nummer 1-300 där nummer 1 är mest genetiskt viktig. Vår avelshane, Billaberget Komet, har nummer 6.

Svensk pälskanin har i dagsläget knappt 50 djur i genbanken.

Gotlandskaninen är i dagsläget relativt trygg som ras och har nära 700 stycken djur i genbanken.

Linderödssvin är vår enda svenska lantrasgris och Högbo Bruk har en dräktig sugga vid namn Klara i genbank. Klara går för tillfället inte i Sigrids Hage.