Högbo Bruks digitala guide

Genbanksdjuren i Sigrids Hage

Vi är stolta över att kunna hjälpa till och bevara några av våra utrotningshotade svenska lantraser. Att ha djur i genbank innebär att de har spårbar härstamning och att aveln är kontrollerad. De arter Högbo Bruk har i genbanken är:

  • Gestrikefår
  • Mellerudskanin
  • Gotlandskanin
  • Hedemorahöns
  • Svensk blå anka

Gestrikefår är vår geografiskt närmaste ras, då de härstammar från Järbo och Åbrotorpen. Vår äldsta tacka, Josra, är född år 2004 och hennes mormor, Frida, är ett av ursprungsdjuren från upptäckten av denna rest av gestrikefåren. Hon är den enda ättlingen i ”Frida-linjen” och således väldigt genetiskt viktig. Idag har vi gamla Josra kvar, hennes dotter, Jill, och barnbarnet Selma.

Mellerudskaninen är en till antalet liten ras. Det finns ca 250-300 djur i genbanken. Kaninerna listas i nummer 1-300 där nummer 1 är mest genetiskt viktig. Vår avelshane, Billaberget Komet, har nummer 6.

Gotlandskaninen är i dagsläget relativt trygg som ras och har nära 700 stycken djur i genbanken.

Hedemorahönan är en av våra nordligaste lantraser.
År 1982 hittades en grupp rasrena höns i Trollbo i Dalarna. Alla dagens hedemorahöns härstammar från den flocken.
Hedemorahöns ser ut att ha stora duniga byxor på sig. Befjädrade ben är en anpassning till det kalla klimatet och gör att hönsen inte fryser.

Svensk blå anka härstammar från blå ankor som samlades in längs västkusten i början av 1900-talet. Fjädrarna varierar i färg från blått till grått, svart och vitt. Blåankan har alltid en vit haklapp och benen kan skifta mellan orange och grå. Rasen ska bevaras utan att förädlas eller förändras. För att rasen ska öka i antal behövs många nya individer i avelsarbetet.