Högbo Bruks digitala guide

Hästarna i vardagen

På Högbo Bruk använder vi hästarna i vardagsarbetet så mycket det bara går, som ett komplement till arbete med maskiner. Det är ett miljövänligt och traditionsbevarande sätt att arbeta och de vackra nordsvenskarna skänker glädje till omgivningen som en maskin inte kan.

På Högbo Bruk finns idag två nordsvenska brukshästar som, utöver de bokningsbara vagnsturerna, används till olika arbetsuppgifter så som gräsklippning, sladdning av grusgångar, ris och kompostkörning.

Hästarna körs av Jonas Eriksson som är utbildad brukskusk genom Strömsholms kuskutbildning. Jonas har kört sedan 1989 och började jobba på Högbo Bruk 2013 efter att ha genomfört utbildningen på Strömsholm.