Högbo Bruks digitala guide

Honungsbin

I varje bikupa finns ett bisamhälle med som mest uppåt 80.000 honungsbin.

En bikupa ger mellan 20 och 50 kg honung till biodlaren. För att tillverka en tesked honung samlar bina nektar från uppemot 1500 blommor. Bina flyger upp till tre kilometer från kupan för att samla nektar. För 1 kg honung flyger bina sammanlagt cirka sju varv runt jorden.

Honung är en ren naturprodukt som bina bereder av nektar och andra växtsafter. I honungen finns ungefär 180 olika substanser.

Högbos fyra höga, röda bikupor står lite avskilt i en björkdunge där solen glimtar fram i grönskan. Kuporna skyddas av ett stängsel. En informationsskylt om bin står längs ena sidan. 

I Högbos bikupor arbetar flitiga bin. Låt dem vara i fred och undvik att gå nära kuporna.

Bisamhället består av en drottning, massor av arbetsbin och ett mindre antal drönare.

Drottningen
Drottningen styr hela bisamhället med sina doftferomoner. Hon parar sig vid ung ålder med 6–8 drönare och parar sig sedan aldrig mer. Hon börjar lägga ägg när hon är sju dagar gammal. Som mest lägger hon 3.000 ägg per dygn, dubbelt sin egen vikt i ägg. Under hela sitt liv lägger hon en halv miljon ägg. Vid tre års ålder byts den gamla drottningen ut mot en ny, ung drottning.

Arbetsbin
Arbetsbina har olika uppgifter i livet beroende på ålder. De första veckorna av sina liv arbetar de inne i kupan. Resten av livet är de flygbin, ända till sin död vid fem–sex veckors ålder. Bina som föds på hösten lever inne i kupan till våren och spar sin flygperiod till våren.

Drönare
Under sommaren finns ca 500 drönare per bikupa. En drönare saknar gadd och kan inte stickas. En drönare är könsmogen vid 16 dagars ålder och dör efter parning med drottningen.

Den brunrandiga lilla honungsbiet samlar nektar från en kvist med små gula vinbärsblommor. 

Visste du att ...
pollineringen som bin och andra flygande insekter utför är avgörande för om det blir fina frukter och bär i skogen och trädgården. Ju fler fröanlag som pollineras i t.ex. en äppelblomma, desto större och saftigare blir äpplet.

Inuti bikupan tillverkar bina honung. 

Inuti bikupan tillverkar bina honung.