Turistinformation: 026-24 00 00. Mån–Fre: 8–16

Högbo Bruk

Så leds Högbo Bruks AB

Ägare, styrelse och Uppdrag

Högbo Bruks AB, org nr: 556011-9140, är ett bolag som till 100 % ägs av Sandvikens kommun.

Enligt ägardirektivet är syftet att bolaget bland annat ska förvalta och utveckla den kulturhistoriska miljön vid Högbo Bruk, på affärsmässiga grunder förvalta och bygga lokaler vilka bidrager till utvecklingen av Högbo Bruk, i nära samverkan med kultur- och fritidsnämnden/-kontoret förvalta och utveckla Högbo Bruk som en trygg miljö för kulturupplevelser och friluftsaktiviteter i första hand för kommunens invånare men även i ett besöksnäringsperspektiv samt på affärsmässiga grunder förvalta och utveckla kommunkoncernens totala skogsinnehav med beaktande av miljöaspekterna och det rörliga friluftslivets behov.

Den dagliga verksamheten leds från Brukskontoret.

 

Ledamöter i Högbo Bruks AB
Mandatperiod
Sekreterare:
Namn Parti Ort Uppdrag
Patrick Sjöstedt   L      Ordförande
Renate Almén   S   Sandviken   Ledamot, 1:e vice ordförande
Lars Holst   S   Sandviken   Ledamot
Lars-Åke Strömberg   C   Sandviken   Ledamot
Jonas Klang   M   Storvik   Ledamot
Mats Höög   MP   Sandviken   Ledamot
Mats Westergren   SD   Sandviken   Ledamot
Jan Hiller   M   Sandviken   Lekmannarevisor
Agneta Lennartsson   C   Österfärnebo   Lekmannarevisor ordinarie
Margareta Lindblad   V   Sandviken   Ersättande lekmannarevisor
Per-Johan Emtell   MP   Sandviken   Ersättande lekmannarevisor

Inger Elisson-Wigö   S   Gästrike Hammarby   Ersättare
Felicia Järlstig   C   Sandviken   Ersättare
Urban Nilsson   M   Sandviken   Ersättare
Madeleine Hansson   M   Kungsgården   Ersättare
Kalle Olsson   SD   Järbo   Ersättare
Tobias Lundqvist   L   Sandviken   Ersättare
Ulf Gillström   S   Sandviken   Ersättare