Turistinformation: 026-24 00 00. Mån–Fre: 8–16

Högbo Bruk

Så leds Högbo Bruks AB

Ägare, styrelse och Uppdrag

Högbo Bruks AB, org nr: 556011-9140, är ett bolag som till 100 % ägs av Sandvikens kommun.

Enligt ägardirektivet är syftet att bolaget bland annat ska förvalta och utveckla den kulturhistoriska miljön vid Högbo Bruk, på affärsmässiga grunder förvalta och bygga lokaler vilka bidrager till utvecklingen av Högbo Bruk, i nära samverkan med kultur- och fritidsnämnden/-kontoret förvalta och utveckla Högbo Bruk som en trygg miljö för kulturupplevelser och friluftsaktiviteter i första hand för kommunens invånare men även i ett besöksnäringsperspektiv samt på affärsmässiga grunder förvalta och utveckla kommunkoncernens totala skogsinnehav med beaktande av miljöaspekterna och det rörliga friluftslivets behov.

Den dagliga verksamheten leds från Brukskontoret.

 

Ledamöter i Högbo Bruks AB
Mandatperiod
Sekreterare:
Namn Parti Ort Uppdrag
Patrick Sjöstedt   L      Ordförande  
Renate Almén   S   Sandviken   Ledamot, 1:e vice ordförande  
Lars Holst   S      Ledamot  
Lars-Åke Strömberg   C      Ledamot  
Jonas Klang   M   Storvik   Ledamot  
Mats Höög   MP      Ledamot  
Mats Westergren   SD      Ledamot  
Jan Hiller   M   Sandviken   Lekmannarevisor  
Agneta Lennartsson   C      Lekmannarevisor ordinarie  
Margareta Lindblad   V      Ersättande lekmannarevisor  
Per-Johan Emtell   MP      Ersättande lekmannarevisor  

Inger Elisson-Wigö   S      Ersättare  
Johan Sällström   S      Ersättare  
Felicia Järlstig   C      Ersättare  
Urban Nilsson   M   Sandviken   Ersättare  
Madeleine Hansson   M      Ersättare  
Kalle Olsson   SD      Ersättare  
Tobias Lundqvist   L      Ersättare