Turistinformation: 026-24 00 00. Mån–Fre: 8–16

Högbo Bruk

Så leds Högbo Bruks AB

Ägare, styrelse och Uppdrag

Högbo Bruks AB, org nr: 556011-9140, är ett bolag som till 100 % ägs av Sandvikens kommun.

Enligt ägardirektivet är syftet att bolaget bland annat ska förvalta och utveckla den kulturhistoriska miljön vid Högbo Bruk, på affärsmässiga grunder förvalta och bygga lokaler vilka bidrager till utvecklingen av Högbo Bruk, i nära samverkan med kultur- och fritidsnämnden/-kontoret förvalta och utveckla Högbo Bruk som en trygg miljö för kulturupplevelser och friluftsaktiviteter i första hand för kommunens invånare men även i ett besöksnäringsperspektiv samt på affärsmässiga grunder förvalta och utveckla kommunkoncernens totala skogsinnehav med beaktande av miljöaspekterna och det rörliga friluftslivets behov.

Den dagliga verksamheten leds från Brukskontoret.

 

Ledamöter i Högbo Bruks AB
Mandatperiod
Sekreterare:
Namn Parti Ort Uppdrag
Darlene Kärnström   S   Sandviken   Ordförande
Johnny Sandgren   C   Sandviken   Vice ordförande
Hans Frestadius   S   Sandviken   Ledamot
Jan Annerborn   V   Sandviken   Ledamot
Mats Westergren   SD   Sandviken   Ledamot
Therese Johansson   SD   Sandviken   Ledamot
Urban Nilsson   M   Sandviken   Ledamot

Joakim Pettersson   S      Ersättare
Kalle Olsson   SD   Järbo   Ersättare
Mattias Strandberg   SD   Sandviken   Ersättare
Mikael Rosén   V   Sandviken   Ersättare
Per Zackrisson   M   Sandviken   Ersättare
Renate Almén   S   Sandviken   Ersättare
Satu Kettunen   C      Ersättare