Högbo Bruks digitala guide

Högbo Bruks AB

Högbo Bruks AB, org nr: 556011-9140, är ett bolag som till 100% ägs av Sandvikens kommun. Enligt ägardirektivet är syftet att bolaget bland annat ska förvalta och utveckla den kulturhistoriska miljön vid Högbo Bruk, på affärsmässiga grunder förvalta och bygga lokaler vilka bidrager till utvecklingen av Högbo Bruk, i nära samverkan med kultur- och fritidsnämnden/-kontoret förvalta och utveckla Högbo Bruk som en trygg miljö för kulturupplevelser och friluftsaktiviteter i första hand för kommunens invånare men även i ett besöksnäringsperspektiv samt på affärsmässiga grunder förvalta och utveckla kommunkoncernens totala skogsinnehav med beaktande av miljöaspekterna och det rörliga friluftslivets behov.

Högbo Bruks AB äger och förvaltar ca. 2000 ha produktiv skogsmark. Högbo Bruk förvaltar även Sandvikens Kommuns skogar ca 3200 ha produktiv mark. Skogsinnehavet är certifierat enligt FSC® och PEFC™.

Licensnummer: FSC® (FSC-C020565) 

I korthet innebär det att markägaren bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk.

SkogspolicyPDF (pdf, 1.2 MB)