Turistinformation: 026-24 00 00. Mån–Fre: 8–16

Högbo Bruk

Tillgänglighet

Tillgänglighets­redogörelse för hogbobruk.se

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

 

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast 2024-01-01.

Kända brister i tillgängligheten

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG. Vår ambition är att rätta bristerna löpande.

PDF:er

Vi har ett antal PDF-filer som går att ladda ner från vår webbplats som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar just nu med rutiner kring detta och håller på att ta fram verktyg för att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade PDF-filer.

Filmer

Vi har filmer på vår webbplats som inte är textade. Filmerna har huvudsakligen syftet att inspirera och underhålla. All väsentlig information i filmerna är tillgänglig i text på andra delar av webbplatsen. Vi arbetar även här med att ta fram rutiner och verktyg för att kunna erbjuda textade filmer.

Bilder

Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte utförligt.

ARIA-attribut

Det förekommer ARIA-attribut som inte används på ett konsekvent sätt.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Telefon: 026-24 00 00, begär att få tala med webbredaktör på Högbo Bruk.

Postadress: Webbredaktör, Högbo Bruks AB, Box 136, 811 22 Sandviken

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående expertis. Vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 februari 2023.