Turistinformation: 026-24 00 00. Mån–Fre: 8–16

Högbo Bruk

Högbo Bruks AB

Vi förvaltar och utvecklar besöksområdet och kulturarvet Högbo Bruk,
arrangerar evenemang och sköter världens finaste friluftsområde!

KontorstID

Mån–fre 8–16

Kontakt

Växel: 026-24 00 00 (kl 8–16)

Adress: Hans Hiertas väg 20

Postadress: Box 136, 811 22 Sandviken

Vanliga frågor

Hyra lokal och markyta

Här finns brukets fest- och möteslokaler

Behöver du hyra gräsmattor eller grusytor? Kontakta Brukskontoret på 026-24 00 00 eller info@hogbobruk.se

Söker du lokal och tror att din verksamhet skulle passa in på bruket? Hör av dig!

skötsel och underhåll

Har du sett något på bruksområdet eller i friluftsområdet som behöver lagas eller underhållas?

Ring eller mejla oss och berätta. Tack!

HUr får man jobb i Högbo?

Högbo Bruk är Sandvikens största arbetsgivare för personer med behov av stöd i arbetet. De flesta av våra medarbetare hittar hit genom Arbetsförmedlingen. Ibland annonserar vi ut tjänster på vår hemsida som inte är särskilt riktade till personer med stödbehov.

Läs mer om våra tjänster och hur du söker jobb i Högbo.

Vi på Brukskontoret

Verkställande Direktör

Platschef

Kommunikation

Anna Lundberg
026-24 21 16
anna.lundberg@hogbobruk.se

Helena Limér
026-24 21 84
helena.limer@hogbobruk.se

Sofia Schyllner (tjänstledig)

Vårt uppdrag – på vårt sätt

Högbo Bruks AB är ett kommunalt bolag inom Sandvikens kommun. Vårt uppdrag är i korthet att förvalta och utveckla området Högbo Bruk genom att:

  • Vårda och tillgängliggöra den kulturhistoriska miljön,
  • skapa trygga miljöer för kulturupplevelser och friluftsaktiviteter,
  • bygga och förvalta lokaler som utvecklar näringsverksamheten, samt
  • förvalta kommunkoncernens skogsinnehav med hänsyn till miljö och friluftsliv.

Högbo Bruks kultur- och friluftsverksamheter ska i första hand finnas till för kommunens invånare men även fungera för besökare och turister från övriga landet och andra länder. All verksamhet ska naturligtvis drivas på ett affärsmässigt sätt.

Läs mer om uppdrag och styrelse

En stor grå kaninmaskot poserar med en barnfamilj.

Bredden blir styrkan

Hur uppfyller man i praktiken de här viktiga (men ärligt talat ganska spretiga) uppdragen som kulturvårdare, skogsbolag, byggbolag, fastighetsförvaltare och fritidsledare? Här gäller det att förena verksamheterna på ett genomtänkt sätt så att de samverkar, inte konkurrerar med varann. Och ibland är det inte den enklaste och rakaste vägen som ger bäst resultat i längden.

Men först en snabb tillbakablick: Redan på 1940-talet öppnades det gamla järnbruket Högbo Bruk för allmänheten med nygjorda museer, nyputsade parker och nyanlagda friluftsleder. Redan då var det Högbo Bruks AB som skötte verksamheten.

Sedan dess har verksamheten vuxit en hel del och vi gör inte allt själva längre. I stället samarbetar vi med uppemot 20 olika företagare som nu driver en mängd uppskattade verksamheter. De bidrar till kultur- och friluftslivet med en härlig bredd och variation.

Läs mer om brukets olika företag.

En lång, kraftfull stångjärnshammare står uppställd i en byggnad med stenväggar, vackert upplyst av lampor och dagsljus från fönstren. 

Kulturarvet i vardagen

Brukets olika företag använder också våra lokaler, nya så väl som fler av de historiska, vilket ger allmänheten möjlighet att besöka dem. Verksamheten håller också byggnaderna uppvärmda, inbodda och gör underhållet enklare.

Den kulturhistoriska miljön då? Ja, bruksområdet med sina gamla byggnader, parker och lämningar är öppet för alla att besöka. Vår egen guide finns tillgänglig för att möta besökare och levandegöra historien. Berättelser om bruket finns också i tryck och digitalt för den som är nyfiken.

En planta spirar ur jord som hålls av ett par händer.

arbetsglädje ger samhällsvinst

En annan av våra hemliga styrkor är personalstyrkan. Våra runt 130 medarbetare har alla upptänkliga yrken och bakgrunder. Många har ett eller annat problem som har medfört svårigheter på arbetsmarknaden, som t.ex. sjukdom, arbetsskada eller språksvårigheter. Här får alla möjlighet att växa, utveckla nya förmågor och hitta sina egna talanger.

Den tid som det tar att handleda nya personer i början ger mångdubbelt tillbaka i form av människovärde, arbetsglädje och samhällsvinst.

Skogen – en nygammal tillgång

De stora skogsbestånden i kommunen producerar virke och är certifierat. Skogarna runt Högbo har numera fått fler användningsändamål än att leverera virke. De har visat sig vara en fantastisk tillgång för friluftsområdet som har kunnat växa och utvecklas till ett rikskänt resemål för cyklister och skidåkare. Skogen i friluftsområdet och i närheten av tätorter sköts med särskild hänsyn till alla de människor som vistas och trivs där.

Läs mer om skog och naturvård Öppnas i nytt fönster.