Högbo Bruks digitala guide

Spårstatus

Pay & Ski

Preparering

Status

Anm.

Pay&Ski 2,5km

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan.

Pay&Ski 3,0km

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan.

Pay&Ski 4,1 km

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan.

Barnspår 700 m

Klassiskt

A

Spår på Dammsjön.

 

Ordinarie spår

Preparering

Status

Anm.

2,5 (3,0 km)

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan.

4 (4,5 km)

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan

5 (5,6 km)

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan

6,5 (7,1 km)

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan

7,5 km

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan

8 (8,6 km)

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan

10 (10,6 km)

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan

12 (12,6 km)

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan

15 (13,6 km)

Klassiskt,
Skate

A

Se text nedan

Sjöspåret

Klassiskt

-

Se text nedan

Gästrikeleden till Svartviksstugan

Klassiskt

A

Se text nedan


Förklaring spårstatus
A = Fasta spår
B = Spår med bitvis grund profil
C = Lösa spår
D = Isiga spår
E = Visst genomslag kan förekomma
F = Avstängt/Ej åkbart

Måndag och torsdagkvällar kl.18-19.30 har Högbo GIF ungdomsträning och det är många barn och ungdomar i spåret då. Visa dem hänsyn och respekt.

Söndag 18/3

Idag är skidspåret: Frivilligt att betala

Hela spårsystemet är prepareras under fredag på eftermiddag/kväll. Mycket fina förhållanden idag med hårda fasta spår.
Barnspåret på Dammsjön, Gästrikeleden och Sjöspåret spårat under lördag.

Sjöspåret med anslutningsspår och Gästrikeleden (Tursspår & familjespår)
Anslutningsspår från Högbo, Sjöspåret på Öjaren och Gästrikeleden från Högbo till Svartviksstugan är spårat. Spåren är tur- och familjespår som tar dig till bl.a. Svartviksstugan, Träkåtan och Digerön.
Anslutningsspåret och Gästrikeleden från Högbo Bruk till Sjöspåret och Svartviksstugan startar nära stora parkeringen, norr om Bastun (OK Hammaren). Se stor röd tillfällig skylt, där startar spåret.
Sjöspåret nås också från Svartviksstugan och Första badplatsen (Väg 272).
All åkning på sjöis sker på egen risk men i det preparerade spåret kan du vara trygg.

Prognos för kommande dagar
Det kommer att bli fina skidförhållanden de kommande dagar med minusgrader på nätterna och fint vårvinterväder på dagarna, skidåkning när den är som bäst. Vi preparerar om spåren på vid snöfall och vid slitna spår. Vi preparerar om spåren i följande ordnig. Först klara blir 6,5, 8 och 12 km-spåren sedan 10 km spåret och därefter 15 km-spåret och elljusspåren 2,5, 4, 5 och 7,5 km samt Pay&Skispåren 2, 5, 3 och 4 km.

OBS: Lyd pistmaskinsförarens anvisningar och stannapå backkrön tills pistmaskinen har hunnit långt bort från utförsbacken. Vi vill inte ha plogande skidåkare direkt efter pistmaskinen. Vi preparerar om för er skidåkare!

Webbkamera

Kameran uppdateras varje minut

Dagens väder

Flerdygnsprognos

Dagens vallatips

Söndag 18/3

Fäste: Morgon VR40-45. Senare idag VR50-VR62. Men räkna med bakhalt i solbackarna. 
Glid:  CH-LF4-6