Högbo Bruks digitala guide

Spårstatus

Tillfälliga spår

Preparering

Status

Anm.

Pay&Ski 3,6


F


Pay&Ski 4,0


F


Pay&Ski 6,8


F


Ordinarie spår

Preparering

Status

Anm.

2,5 (2,4 km)

Avstängt

F

Se mer info nedan.

4 (3,8 km)

Avstängt

F

Se mer info nedan.

5 (4,9 km)

Avstängt

F

Se mer info nedan.

6,5 km

Avstängt

F

Se mer info nedan.

7,5 (6,8 km)

Avstängt

F

Se mer info nedan.

8 km

Avstängt

F

Se mer info nedan.

10 (9,9 km)

Avstängt

F

Se mer info nedan.

12 km

Avstängt

F

Se mer info nedan.

15 (13,5 km)

Avstängt

F

Se mer info nedan.

Familjespår 4 km

Avstängt

FFörklaring spårstatus
A = Fasta spår
B = Spår med bitvis grund profil
C = Lösa spår
D = Isiga spår
E = Visst genomslag kan förekomma
F = Avstängt/Ej åkbart

Prognos

Uppdaterad: 2017-10-03 08.13

Vi hoppas på att öppna för nästa säsong i slutet av oktober eller början av november.

Webbkamera

Kameran uppdateras varje minut

Dagens väder

Flerdygnsprognos

Proxy error: 500

Message: Proxy failed