Högbo Bruks digitala guide

Spåravgifter och spårkortskassa

Så länge natursnöspåren håller är alla skidspåren gratis!

Det är mycket arbete med skidspåren, oavsett om det är natursnö eller konstsnö, och vi uppskattar om du bidrar med en frivillig spåravgift för att hjälpa oss att hålla naturskidspåren i bästa möjliga skick. Betala i skidkuren eller via:

Swish: 1232697928
Postgiro: 2 23 84-2
Bankgiro: 788-7102

Tack och hjärtligt välkommen!Prislista 2018/2019

- konstsnöspår


Korttyp

Vuxen

65+ år

11–15 år


2 timmar

100 kr

80 kr

60 kr


2 timmar x 10 ggr*

800 kr

600 kr

500 kr


1 dag

200 kr

160 kr

120 kr


2 dagar

400 kr

320 kr

240 kr


Weekend (fre–sön)

500 kr

400 kr

300 kr


Säsongskort

2000 kr

1600 kr

1600 kr*Gäller i två säsonger.


Kortavgift: 50 kr
Kortavgiften är en engångsavgift för kortet, som sedan laddas om vid nästa åktillfälle. Kortet fungerar även i många andra skidanläggningar (Team Axess).

Här köper du spårkort!

Spårkort köpes i Sportcentralens spårkortskassa som ligger intill starten för Pay&Ski-spåret. Säsongskortet måste köpas på plats i Högbo och kan inte beställas via mail. Vi ser helst att ni betalar med betalkort.

Logotyp för Högbo Pay&Ski