Turistinformation: 026-24 00 00. Mån–Fre: 8–16

Högbo Bruk


Nybyggda Gårdshandeln har invigts

Den nya mathantverkslängan är äntligen klar! Här öppnar Högbo Gårdshandel en stor ny butik, fylld med matvaror från Högbos växthus och hagar.

Den 8 december hölls den officiella invigningen av brukets nya mathantverkslänga. Det är Högbo Gårdshandel* som ska driva verksamhet i huset, där produktion och försäljning av härproducerade kvalitativa matvaror står i fokus. Landshövding Per Bill klippte bandet och förklarade butiken öppen. 

Namnet på butiken är Gårdshandeln och här fyller charkuterier, ost, bröd och grönsaker från Högbo hyllorna tillsammans med varor från närliggande gårdar och producenter. Konceptet blir detsamma som i den före detta gårdsbutiken, där Högbo Gårdshandel tidigare saluförde sina matvaror: goda smakupplevelser baserade på medvetna råvaruval, ur kvalitetsmässigt, ekologiskt och socialt avseende.

Bandet klipps vid invigningen av Gårdshandeln på Högbo Bruk.

Henning Eneström, tidigare Göranssonska stiftelserna, Arne Anderstedt, VD för Högbo Närproduktion*, och landshövding Per Bill som klipper bandet vid invigningen av Gårdshandeln i Högbo.

Det 600 m² stora nybygget innefattar både butiksdel och produktionslokaler, vilket är precis den uppgradering Högbo Gårdshandel behöver för att kunna växa.

En byggnad som är mycket lik det gamla fina originalet.

Högbo Bruks AB påbörjade bygget 2018, under ledning av dåvarande VD Arne Anderstedt. Sakta men säkert har huset tagit form.

— Det har inte funnits någon anledning för oss att jäkta. Vi ville i vanlig ordning få till ett noggrant bygge, samtidigt som vår verksamhet skulle flyta på bra. Det fick ta sin tid. Nu kan Högbo Bruks AB erbjuda ändamålsenliga lokaler i en nästan identisk byggnad som det gamla fina originalet, säger Arne Anderstedt, numera VD för Högbo Närproduktion.*

Gårdshandeln ersätter en åldrad, obrukbar timmerlänga från 1700-talet. En del av originalvirket sparades, varav visst material kunde återanvändas vid nybygget och resten sparades för framtida byggen på området.

Ett mervärde för våra gäster.

Innergården har sedan länge varit en levande och händelserik plats, vilket Högbo Bruks AB vill fortsätta bidra till genom uppförandet av ett helt hus för matkultur. Ett bra inslag i vårt besöksmål, tycker Olof Östblom, ny VD på Högbo Bruk.

— Att Högbo Gårdshandel driver verksamhet hos oss skapar ett mervärde för våra gäster. Mathantverkarna är experter på att bevara och sprida kunskap inom matkultur, vilket är ett starkt komplement till det utbud inom sport, hantverk och evenemang som området har idag, menar Olof Östblom.

Helen Wetter och Anna Persson trivs med att jobba i den nya Gårdshandeln.

Högbo Bruks AB har en lång historia av att hjälpa och stötta människor i arbetslivet, vilket Högbo Gårdshandel också jobbar aktivt med.

— Vi har samma värdegrund, vilket gör det extra viktigt för oss att ha ett gott samarbete med Högbo Gårdshandel, avslutar Östblom.

Gårdshandeln stod klar 2022 och möjliggjordes genom en generös gåva från Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne. Nu är butiken öppen för allmänheten varje dag, och Gårdshandelns personal står redo för många besök. Öppettider och mer information om Gårdshandeln.

* Inom Högbo Gårdshandel verkar den ekonomiska föreningen Högbo Närproduktion och den ideella föreningen Högbo Gårdshandelsförening för bl.a. utveckling av mathantverk, sysselsättning och integration.

Snyggt upplagda grönsaker och matvaror, märkta med Made in Högbo.

Gårdsbutiken blir Bruksboden

Den gamla gårdsbutiken får ett nytt namn, Bruksboden, och drivs också av Högbo Gårdshandel. Nu fylls hyllorna med ett ännu större utbud av hantverk och presenter! Öppettider och mer information om Bruksboden.